Empreses adherides

Videos i presentacions

Twitter

fa 2 anys 3 mesos
TAS_ECA_Balears
Las Cámaras de Comercio asumen con decisión el compromiso que les confía el Gobierno con la nueva normativa - http://t.co/e4LMWqGucB
fa 2 anys 3 mesos
TAS_ECA_Balears
Los 40.000 empleados del comercio balear se quedan con el sueldo congelado este año http://t.co/Q74vi1TcwT vía @diariomallorca
fa 2 anys 3 mesos
TAS_ECA_Balears
La economía sumergida en España moverá 195.600 millones http://t.co/nV24sjd9Kg vía @diariomallorca
fa 2 anys 3 mesos
TAS_ECA_Balears
El paro baja en 46.050 personas en abril y vuelve a situarse por debajo de los cinco millones - 20minutos.es http://t.co/lUQFmvkcet vía @20m
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
Retrato robot del desempleado: andaluz y más de un año en paro http://t.co/edbHtheo6d vía @el_pais
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
Baleares crea empleo, pero el paro se dispara al 28,56% http://t.co/AtTvGq3mGo vía @diariomallorca
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
Cort prevé una inversión de 300 millones en la Platja de Palma http://t.co/Kb73cVO4M3 vía @diariomallorca
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
La tasa de paro juvenil escala al 57,2% en el primer trimestre - 20minutos.es http://t.co/L4a9kDDiSg vía @20m
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
1,9 millones de hogares tiene a todos los miembros en paro http://t.co/fgBiMTRiUu
fa 2 anys 4 mesos
TAS_ECA_Balears
El paro supera la cota de los 6,2 millones de personas y la tasa se va al 27,16%, según la EPA - http://t.co/fgBiMTRiUu vía @20m

amadip.esment

 

AMADIP és l'Associació Mallorquina per a Persones amb Disminució Psíquica. És una entitat sense afany de lucre constituïda el 1962 per familiars de persones amb disminució psíquica per defensar els seus drets, la cobertura de les seves necessitats i la millora de la seva qualitat de vida.

ESMENT és el centre especial d'ocupació d'AMADIP.

Objectius generals

 • Proporcionar serveis i programes adequats a les necessitats de les persones amb disminució psíquica i a les seves famílies.
 • Col·laborar amb les administracions públiques en la defensa i el gaudi de tots els drets dels ciutadans amb discapacitats.
 • Promoure la solidaritat, el compromís i la sensibilització de la societat civil.

Productes i serveis

 1. Serveis a les persones amb discapacitat i a les seves famílies
  1. Serveis:
   • Itinerari integral d'inserció:
    • Servei d'orientació laboral (103 persones): Servei que proporciona orientació per establir un itinerari formatiu i laboral per a cada persona amb discapacitat.
    • Centre ocupacional (155 persones): Servei que proporciona una activitat ocupacional orientada a fer un ajust personal i laboral d'aquests ciutadans i a preparar-los laboralment.
    • Formació professional ocupacional (28 persones): Servei que proporciona una formació específica amb l'objectiu de capacitar per a l'ocupació.
    • Centre especial d'ocupació (131 personas): Empresa autofinançada, sense afany de lucre, l'objectiu principal de la qual és proporcionar llocs de feina estables per a persones amb discapacitat (més d'un 70% del seu personal té dispacitats). S'ofereix un contracte laboral, serveis d'ajust personal i social, i formació especialitzada.
    • Treball amb suport (35 persones): Servei que facilita el suport necessari per accedir a un lloc de feina en el mercat ordinari i mantenir-lo.
   • Habitatge tutelat (51 persones): 

    Servei que proporciona un habitatge integrat en la comunitat i adaptat a les necessitats.
   • Oci a diari (87 persones): 

    Servei que facilita els suports necessaris per gaudir d'un oci normalitzat i en la comunitat.
  2. Serveis que complementen l'àmbit laboral:
   • Atenció sociofamiliar.
   • Respir familiar.
   • Vacances.
   • Formació a les famílies.
   • Formació als professionals.
  3. Serveis en les entitats participades per AMADIP:
   • Centre de Son Tugores (Consorci APROP):
    • Centre de dia (112 persones): 

     Servei integral per a les persones amb discapacitat psíquica i necessitats permanents de suport en totes les activitats de la vida diària.
    • Residència (72 persones): 

     Llar funcional adaptat que facilita un suport integrat a les persones amb discapacitat psíquica i necessitats permanents de suport en totes les activitats de la vida diària.
   • Fundació tutelar:
    • Tutela (35 persones): 

     Tutela de la persona amb discapacitat psíquica en cas de mort, d'incapacitat o de pèrdua de la pàtria potestat dels pares o dels tutors anteriors.
 2. Activitats comercials del CEE ESMENT

  Desenvolupa activitats comercials en: impremta i manipulats, manipulats industrials, agricultura ecològica, serveis de neteja i manteniment, serveis de jardineria i conservació, restauració i cuina, i comerç de productes agroalimentaris, amb l'objectiu de crear llocs de treball estables per a persones amb discapacitat.
Localitzacions: 

 

Seu Central

C/ d'en Bosc, 1

07002 Palma

Tallers

Av. del Cid, Km 1,1

Son Ferriol  07198 Palma

telèfon 971 717773

Contacte: 
Telèfon: 971711627